Anders Widoff: Återkomster (den tredje och den fjärde dagen)

1999, March 04 - April 10

View all exhibitions