Jonas Nobel: Papper, trä och betong

2007, August 30 - October 13

View all exhibitions