Leif Palmquist: Före och efter en sekund

2007, January 13 - February 24


View all exhibitions